ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

2023-03-05

Towarzyszcie Chrystusowi

W niedzielę 5 marca przyjechali do nas nasi bliscy w ramach przeżywanego dorocznie dnia skupienia rodzin. Wtedy też ks. bp Edward Frankowski udzielił braciom z kursu IV posługi akolitatu. W homilii zachęcał nas, abyśmy byli wiosną Kościoła, która niesie orzeźwiającą rosę miłości Chrystusa wszędzie gdziekolwiek się pojawi. Przywołując przysłowie: gdyby młody wiedział, a stary mógł nie było by rzeczy niemożliwych przynaglał nas, abyśmy korzystali z doświadczenia starszych i tym odważniej szli za Chrystusem. 

2023-03-05

Dzień Skupienia Rodziców

5 marca do domu seminaryjnego przyjechali, by przeżyć dzień skupienia, nasi rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Tradycyjnie spotkaliśmy się z bliskimi na wspólnej modlitwie w kaplicy, był czas na adorację Najświętszego Sakramentu, skorzystanie z sakramentu pokuty i wysłuchanie konferencji duchownej. Wspólnie modliliśmy się na Mszy Świętej, którą sprawował ks. bp Edward Frankowski w kościele św. Michała Archanioła, podczas której udzielił braciom z kursu IV posługi akolitatu. Był to dla nas wszystkich dzień pełen pozytywnych wrażeń, dziękujemy naszym drogim Rodzinom za przybycie i spędzenie jednego dnia w seminarium razem z nami w kaplicy i przy stole.

2023-03-03

Zakładki z brewiarza

Zakładki z brewiarza to wydany drukiem tomik wierszy, w którym nasz alumn Dariusz Cichoń z wrażliwością wprowadza czytelnika w świat, o jakim każdy marzy - świat radości, dobra i ciepła, sprawiedliwości i miłości; świat, w którym obecny jest miłosierny Bóg. Wgłębiając się w kolejne wiersze poznajemy uczucia Autora, który z jednej strony poczuł wielkość i moc powołującego Niepojętego Boga oraz zdał sobie sprawę z własnej ograniczoności, z drugiej zaś zrozumiał, że Bóg jest bliżej niż myślimy, jednocześnie pozostając w niedostępnych niebiańskich krainach.

Dariusz działalność poetycką rozpoczął w szkole średniej przed rozpoczęciem formacji ku Chrystusowemu kapłaństwu w naszym seminarium duchownym. Zebrane utwory ukazują zatem jego wędrówkę i wzrost w realizacji życiowego powołania.
 
Życzymy miłej i owocnej lektury...


Rekolekcje wielkopostne

W dniach 26 lutego - 2 marca w naszym seminarium odbyły się rekolekcje, które poprowadził O. Michał Śliż OP. Był to czas duchowych zmagań i pustyni, poznawania prawdy o Bogu i sobie, w którym towarzyszył nam ojciec rekolekcjonista dzieląc się swoim doświadczeniem zakonnym zdobytym podczas posługi formatora i przeora. 

2023-02-24

Szukam, o Panie, Twojego Oblicza

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w kościele seminaryjnym, została odprawiona Stacyjna Droga Krzyżowa w intencji osób wykorzystanych seksualnie przez duchownych. Biskup Krzysztof Nitkiewicz zachęcał, abyśmy wystrzegali się duchowego błota zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy zacznie nam przeszkadzać. Teksty rozważań czytali księża, siostry zakonne, klerycy i osoby świeckie, a cała modlitwę ubogaciła schola klerycka.

2023-02-22

Aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie

Wielki Post tradycyjnie rozpoczęliśmy od wspólnej Mszy św. z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem w naszej katedrze. Pasterz w swoim słowie zachęcał nas, abyśmy wrócili do starych wypróbowanych metod ascezy: postu, którego dopełnieniem jest jałmużna i modlitwa, prowadzące nas do Boga i spotkania Jego w drugim człowieku. Niech czas pokuty oczyści nasze serca przede wszystkim z egoizmu i zapatrzenia jedynie w swoje sprawy, a uzdolni do życia w harmonii z Bogiem.

2023-02-11

Dzień Skupienia

W dniach 10/11 lutego przeżywaliśmy dzień skupienia prowadzony przez ks. Andrzeja Szpaczyńskiego – Ojca Duchownego w WSD w Rzeszowie. Opierając się na fragmentach Pisma Świętego, prowadzący mówił o istocie poznawania w życiu człowieka. Ks. Szpaczyński podkreślił, jak ważne jest poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości oraz samego Boga. Wiara w Boga nie jest tożsama z wiedzą zdobywaną w czasie sześcioletniej formacji, ale jest czymś znacznie istotniejszym; zaś człowiek, który poznał Jezusa to ten, który w swoim życiu narodził się z Boga.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i księdzu Andrzejowi za ten czas modlitwy oraz głoszone Słowo.


Przyroda procesem ewolucji i informacji

10 lutego br. w naszym seminarium miała miejsce prezentacja książki ks. prof. dra hab. Stanisława Zięby „Przyroda procesem ewolucji i informacji”. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: ks. dr hab. Tadeusz Pabian, prof. UPJPII, Copernicus Center; ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR; dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL; ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL; ks. dr Bartłomiej Krzos (KUL, WSD Sandomierz); ks. dr Łukasz Sadłocha (Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego).
Wydarzenie to ubogaciło nas intelektualnie, a także dało okazję do dyskusji z wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Bp Edward Frankowski w słowach podsumowania zwrócił uwagę na to, jak ważne są nauki ścisłe, także dla teologii. Zgłębianie wiedzy o świecie pomoże nam zgłębić wiedzę o Bogu, który jest Stwórcą świata.

2023-01-28

Uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu

28 stycznia w naszym seminarium odbyła się coroczna uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu. Uroczystej Eucharystii w kościele seminaryjnym przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. W homilii ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW podkreślił sens odkrywania na nowo myśli Akwinaty, która objaśnia nam prawdy wiary - to w Kogo wierzymy oraz co jest istotą i celem wiary. Bazując na katechezach Benedykta XVI ukazał św. Tomasza jako tego, dla którego jedynym podmiotem wszelkich działań jest sam Bóg. Wiara zaś oświecona prawdą zostaje przyswojona przez ludzki rozum i tak przyjęta prowadzi do przebóstwienia i upodobnienia się do Boga.

 Po Mszy Świętej nastąpiła część naukowa. Na początku ks. Rektor powitał przybyłych gości oraz wprowadził wszystkich w tematykę spotkania. Podkreślił, iż przeżywamy dzisiaj swego rodzaju renesans apologii rozumianej, jako obronę nadprzyrodzonego charakteru Objawienia Pana Boga, obronę chrześcijan w świecie, a także człowieka wraz z jego kulturą duchową i pamięcią historyczną.

Głównym punktem spotkania był wykład ks. prof. Przemysława Artemiuka skupiający się wokół kwestii różnych odcieni współczesnej apologii.

­­- Konieczne jest ukazanie współczesnej kulturze przesiąkniętej naukami ścisłymi, że jedynie transcendentalna i rozumiejąca przyczyna jest w stanie wyjaśnić, to co przypadkowe i dające się zrozumieć z naszego, skończonego świata. Kulturze materialistycznej winniśmy pokazać, idąc za słowami Benedykta XVI, że Logos jest metafizycznie bardziej podstawowy, niż materia. Kulturze sceptycznej pokazać, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest intelektualnie logiczna i historycznie do obronienia. Konieczne jest pokazanie znudzonej kulturze, że życie w Duchu jest wspaniałą przygodą korespondującą z najgłębszym pragnieniem ludzkiego serca. Na tym ma polegać dzisiaj apologetyka – mówił ks. prof. Przemysław Artemiuk.

Po wykładzie wywiązała się dyskusja, którą podsumował ks. bp Edward Frankowski podkreślając jeszcze raz ważność apologetyki dla naszych czasów.

Uroczystość uświetnił śpiewem chór klerycki.

Nabożeństwo Ekumeniczne

20 stycznia w naszym kościele seminaryjnym odbyło się Diecezjalne Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza, które poprzedził koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy artystycznej działającej przy I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza z Janowa Lubelskiego. Modliliśmy się o jedność chrześcijan wraz z biskupem pomocniczym seniorem Edwardem Frankowskim, ks. mitratem Andrzejem Łosiem - proboszczem prawosławnej katedry Przemienienia Pańskiego z Lublina, który wygłosił homilię i ks. Marcinem Chylem - proboszczem prawosławnej parafii Świętych Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu. W nabożeństwie wzięli udział ks. dr hab. Tomasz Moskal - dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych KUL, kapłani z Kurii Diecezjalnej, wspólnota seminaryjna z rektorem na czele, ks. Paweł Surowiec - diecezjalny referent ds. ekumenizmu, kapłani sandomierscy, siostry zakonne i wierni świeccy. Nabożeństwo obejmowało czytania biblijne, modlitwę psalmami, akt pokuty, prośby w intencji jedności chrześcijan, a także pokropienie wodą święconą - znak przypominający moment chrztu - wspólnego sakramentu wszystkim uczniom Chrystusa.

1 2 3 4
...
62 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net