ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Posypmy głowy popiołem 2024-02-14

W środę 14. lutego rozpoczął się Wielki Post, czterdziestodniowe przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. Środa popielcowa jest nierozerwalnie związana z obrzędem posypania głów popiołem, podczas którego kapłan wygłasza jedną z dwóch fraz „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Właśnie te dwa wyrażenia powinny towarzyszyć człowiekowi w tym pięknym okresie liturgicznym. Pierwsze wzywa do zmiany myślenia oraz postępowania, drugie do uniżenia i pokory.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net