ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Formacja

Formacja duszpasterska

 
„Odpowiedzialność duszpasterska, która ma nadawać kształt całemu wychowaniu alumnów, wymaga także, aby oni sami starannie zaprawiali się w tym, co w szczególny sposób dotyczy świętej posługi, zwłaszcza w katechizacji i głoszeniu kazań, w kulcie liturgicznym i udzielaniu sakramentów, w pracach charytatywnych, w powinności wychodzenia ku błądzącym i niedowierzającym oraz w innych zadaniach duszpasterskich” (por. DFK 19).
 
 
Program seminaryjnej formacji zakłada stworzenie jak największej liczby sprzyjających okazji do zdobywania doświadczenia duszpasterskiego dla wszystkich alumnów. Poprzez różnego rodzaju aktywność pastoralną alumni wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. I tak alumni IV, V i VI roku odbywają praktyki katechetyczne, ucząc religii w szkołach. Natomiast najstarsi bracia diakoni zostają, po półrocznej nauce, rozesłani do posługi duszpasterskiej w parafiach naszej diecezji. W wyrabianiu odpowiednich postaw duszpasterskich pomagają także wyjazdy powołaniowe do wszystkich parafii diecezji, spotkania z grupami dzieci i młodzieży, czy wakacyjne praktyki kolonijne, oazowe, pielgrzymki.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net