ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Modlitwy o powołanie


Modlitwa o rozeznanie powołania


Wszechmogący Boże,
Tobie zawierzam moje życie.
Przez wstawiennictwo
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego,
nazywanego serdecznie dobrym człowiekiem
proszę Cię,
udziel mi potrzebnych łask,
bym w świetle Twojej miłości
umiała rozpoznać moje powołanie
i odważnie pójść za Twoim wezwaniem.
Spraw, by moje serce
było wrażliwe na Twoje natchnienia,
moja wola posłuszna Twojej woli,
a moje życie zawsze oddane Tobie. Amen.


Modlitwy o rozeznanie powołania Jana Pawła II

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.

Spraw, by - odpowiadając na Twoje wołanie - przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.

***

Panie, Ty wezwałeś Apostołów: „Idźcie i ogłaszajcie Dobrą Nowinę wszystkim narodom”. (Wielu usłyszało Twoja Ewangelie, ale do bardzo wielu jeszcze nie dotarła).

Daj misjonarzom wielką wiarę i nowy zapal. Pozwól im zanieść światło tam, gdzie panują ciemności, nadzieje tam, gdzie jest rozpacz, miłość tam, gdzie jest nienawiść, wiedze tam, gdzie jej brak, oraz uzdrowienie tam, gdzie choroba sieje spustoszenie.

Pomóż im poprowadzić ludzi do pełniejszego życia, w którym rozpoznają oni, ze są Twoimi dziećmi. I jeżeli Panie wołasz mnie albo kogoś z moich ukochanych, aby uczynić z nas Twoich wysłanników, daj nam wiarę do przyjęcia Twego wezwania ze wspaniałomyślnością. Z Maryja, nasza Matka i naszym wzorem, prosimy o te łaskę w Twoje imię. Amen.

 

Modlitwa o dobry wybór drogi życiowej

Boże, który mnie przenikasz i znasz doskonale.
Stworzyłeś mnie do szczęścia, pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi drogę mojego życia.
Spraw, abym wybrał to, coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego przygotowywałeś mnie jeszcze w łonie matki.
Chcę Ci służyć i chcę być Ci posłuszna we wszystkim
na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi.
Ufam Ci bez granic, bo wiem,
że mnie kochasz i chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach!
Amen
 
 Modlitwa o powołania

 

Boże miłosierny,
daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany nie został pominięty.

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego,
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy
głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha,
którego wylałeś na Apostołów!

Amen.

bł. Ks. Michał Sopoćko


 
 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net