ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Rys historyczny Stowarzyszenia WSD

Rys historyczny

1.     Rys historyczny Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu

 

W roku 1999 Ks.Bp Wacław Świerzawski, ówczesny ordynariusz naszej diecezji erygował Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Sandomierzu.

Na początku Stowarzyszenie tworzyli diakonii i alumni wraz z Księżmi Profesorami, którzy udawali się w każdą niedzielę do parafii naszej diecezji. Wyjazdy te owocowały coraz większym gronem ,,sympatyków” naszego Seminarium, tak jest aż do dnia dzisiejszego.

To już prawie 19 lat od kiedy Nasi Przyjaciele wspierają nas nieustannie swoją modlitwą i ewangelicznym wdowim groszem, który w świetle nauczania Papieża św. Jana Pawła II jest środkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania ,,domu kapłanów” i tych którzy się do kapłaństwa przygotowują.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net