ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Formacja

Formacja intelektualna

 
Według Dekretu o Formacji Kapłańskiej „kształcenie naukowe powinno mieć na celu nie samo tylko przekazywanie wiedzy, lecz prawdziwe wewnętrzne wyrobienie alumnów. […] Ze szczególną troską należy zadbać o jedność i gruntowność całego wykształcenia” (por. DFK 17). „Samym sposobem nauczania należy wzbudzić u alumnów umiłowanie konsekwentnego poszukiwania prawdy, zachowywania jej i dowodzenia, przy równoczesnym uczciwym uznawaniu granic ludzkiego poznania” (por. DFK 15).
 
 
Trzonem formacji intelektualnej w sandomierskim seminarium jest 6–letni kurs filozoficzno-teologiczny. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu jest afiliowane do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Zwieńczeniem studiów jest osiągnięcie tytułu magistra teologii.

Formacja intelektualna alumnów jest urozmaicona poprzez udział alumnów w sympozjach i spotkaniach naukowych oraz warsztatach ćwiczeniowych.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net