ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

BUDYNEK GŁÓWNY

30 VI 1818 roku bullą "Ex imposita Nobis" papież Pius VII powołał do istnienia Diecezję Sandomierską. Już pierwszy Biskup Sandomierski Szczepan Hołowczyc w 1819 roku podjął starania o utworzenie seminarium diecezjalnego, ale uskutecznił je dopiero drugi Biskup Sandomierski - Adam Prosper Burzyński. Po skompletowaniu kadry profesorskiej i przyjęciu pierwszych kandydatów, 7 Xl 1820 roku zainaugurował uroczyście pierwszy rok nauki. Z braku odpowiednich lokali umieszczono je tymczasowo w Domu Księży Emerytów, obok dzwonnicy katedralnej. Seminarium funkcjonowało tam aż 84 lata. Budynek jednak nie był w stanie pomieścić wszystkich alumnów i część z nich musiała mieszkać poza Seminarium. W 1903 roku rząd rosyjski zlikwidował klasztor benedyktynek przy ulicy Gołębickiej (obecnie Żeromskiego), a budynki klasztorne miał zamiar przeznaczyć dla urzędów powiatowych. Wówczas Biskup Aleksander Zwierowicz zwrócił się z prośbą o oddanie poklasztornych budynków dla Seminarium, a na cele rządowe zaproponował przekazanie dotychczasowego budynku seminaryjnego. Rząd zgodził się i w 1904 roku Seminarium Duchowne przeniosło się w obecne miejsce.

FIGURA DOBREGO PASTERZA

Niezwykłe są losy figury Chrystusa Dobrego Pasterza, stojącej na dziedzińcu sandomierskiego seminarium. Figura Jezusa, który tuli do swojego serca owieczkę, zdaje się mówić jedną z najważniejszych prawd Ewangelii: szukajcie tych, którzy pobłądzili. 

KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kościół seminaryjny św. Michała Archanioła (dawniej PP. Benedyktynek) został zbudowany w latach 1686 - 1692 według projektu architekta zamojskiego Jana Michała Linka, staraniem ksieni Justyny Skarszewskiej. Konsekrowany w roku 1692 przez biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. W roku 1903 budynki klasztorne łącznie z Kościołem przejęło Wyższe Seminarium Duchowne.

NAZARET

Dla lepszego przygotowywania kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego powstało w 1924 roku Niższe Seminarium Duchowne odpowiadające programem nauczania średnim szkołom państwowym (gimnazjum). Wysiłkiem Diecezji wzniesiono w latach 1927-1928 obok Wyższego Seminarium gmach odpowiadający stylem istniejącym już budynkom pobenedyktyńskim.

KAPELANIA

 Nazwa „Kapelania” pochodzi z czasów, gdy budynek główny zamieszkiwały Siostry Panny Benedyktynki, budynek stojący między kościołem, a dzwonnicą zajmował Kapelan, posługujący siostrom.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net