ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Formacja

Formacja ludzka

Formacja ludzka jest niezbywalnym elementem składającym się na całość seminaryjnej formacji kapłańskiej. Seminarium to miejsce, gdzie zwraca się szczególną uwagę na to, aby alumni doskonalili swą osobowość, pracowali nad charakterem, rozwijali w sobie zdolność empatii. Bowiem „przez mądrze zaplanowane kształcenie należy w alumnach doskonalić należytą dojrzałość osobową […] do podejmowania rozważnych decyzji i właściwy sposób osądzania zdarzeń i ludzi. Niech alumni przyzwyczajają się rozwijać prawidłowo własne zdolności oraz wyrobią w sobie siłę ducha i nauczą się cenić te zalety, które u ludzi cieszą się dużym uznaniem i zjednują słudze Chrystusa sympatię i szacunek. Należą do nich: szczerość ducha, nieustanne zabieganie o sprawiedliwość, dotrzymywanie przyrzeczeń, życzliwość w postępowaniu, w rozmowie zaś skromność, połączona z miłością”. (por. DFK 11). W myśl Dekretu o Formacji Kapłańskiej seminaryjny program jest tak ułożony, aby alumni wykazywali zamiłowanie do pobożności oraz milczenia, a także odznaczali się gorliwością we wzajemnej pomocy.
 
 
Rozwój formacji ludzkiej realizowany jest między innymi poprzez seminaryjne koła zainteresowań. Do nich należą: koło misyjne, koło sportowe, działalność w Ruchu Światło-Życie, CARITAS, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Kleryckim Kręgu Harcerskim, kole „Pro Life”. Alumni swoje talenty rozwijają także poprzez pracę w redakcji pisma seminaryjnego „Powołanie”, przygotowując dekoracje artystyczne, czy też ćwicząc swoje umiejętności muzyczne w chórze kleryckim i scholi.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net