ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu 2023-01-28

28 stycznia w naszym seminarium odbyła się coroczna uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu. Uroczystej Eucharystii w kościele seminaryjnym przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. W homilii ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW podkreślił sens odkrywania na nowo myśli Akwinaty, która objaśnia nam prawdy wiary - to w Kogo wierzymy oraz co jest istotą i celem wiary. Bazując na katechezach Benedykta XVI ukazał św. Tomasza jako tego, dla którego jedynym podmiotem wszelkich działań jest sam Bóg. Wiara zaś oświecona prawdą zostaje przyswojona przez ludzki rozum i tak przyjęta prowadzi do przebóstwienia i upodobnienia się do Boga.

 Po Mszy Świętej nastąpiła część naukowa. Na początku ks. Rektor powitał przybyłych gości oraz wprowadził wszystkich w tematykę spotkania. Podkreślił, iż przeżywamy dzisiaj swego rodzaju renesans apologii rozumianej, jako obronę nadprzyrodzonego charakteru Objawienia Pana Boga, obronę chrześcijan w świecie, a także człowieka wraz z jego kulturą duchową i pamięcią historyczną.

Głównym punktem spotkania był wykład ks. prof. Przemysława Artemiuka skupiający się wokół kwestii różnych odcieni współczesnej apologii.

­­- Konieczne jest ukazanie współczesnej kulturze przesiąkniętej naukami ścisłymi, że jedynie transcendentalna i rozumiejąca przyczyna jest w stanie wyjaśnić, to co przypadkowe i dające się zrozumieć z naszego, skończonego świata. Kulturze materialistycznej winniśmy pokazać, idąc za słowami Benedykta XVI, że Logos jest metafizycznie bardziej podstawowy, niż materia. Kulturze sceptycznej pokazać, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest intelektualnie logiczna i historycznie do obronienia. Konieczne jest pokazanie znudzonej kulturze, że życie w Duchu jest wspaniałą przygodą korespondującą z najgłębszym pragnieniem ludzkiego serca. Na tym ma polegać dzisiaj apologetyka – mówił ks. prof. Przemysław Artemiuk.

Po wykładzie wywiązała się dyskusja, którą podsumował ks. bp Edward Frankowski podkreślając jeszcze raz ważność apologetyki dla naszych czasów.

Uroczystość uświetnił śpiewem chór klerycki.


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net