ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Spotkanie Przyjaciół WSD 2023-01-14

14 stycznia w seminaryjnych murach odbyło się spotkanie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Przedstawiciele Kół Parafialnych odwiedzili tych, których codziennie wspierają modlitwą.

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w kaplicy kleryckiej, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. rektor Rafał Kułaga. Podczas Eucharystii modliliśmy się o liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz za zmarłych przyjaciół seminarium.

Po Mszy Świętej odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia, podczas którego omówiono dalsze działanie Kół, podziękowano za współpracę dotychczasowym prezesom oraz w atmosferze wdzięczności i życzliwości połamano się opłatkiem.

Następnie odbył się w kościele seminaryjnym Koncert Kolęd, w czasie którego wystąpił Chór „Śpiewaki Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz Chór Alumnów naszego seminarium. Utwory organowe zaprezentował kleryk Kacper Laskowski.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem na refektarzu kleryckim z tradycyjnym kolędowaniem.


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net